CaravanMoverShop

Semi-automatic mover

Truma

Mover Go2 RH2

Mover SX

Reich

EasyDriver Basic 1.8

EasyDriver Basic 2.3

EasyDriver Active 1.8

EasyDriver Active 2.3

AL-KO

Ranger S21

Full-automatic mover

Truma

Mover SeR

Mover XT

Reich

EasyDriver Pro 1.8

EasyDriver Pro 1.8 BPW-Hobby

EasyDriver Pro 2.3

EasyDriver Pro 2.3 BPW-Hobby

AL-KO

Mammut AMS2 M20

Mammut AMS2 S2x

PowrWheel

Evolution

Q-mover

Mounting plates

Brand

Truma

PowrWheel

AL-KO

Reich

Reich - AL-KO Vario

Reich - BPW Vario

Reich - Touring

Accessories

Accessoires

Mover accessories

Twin-axle

Tandem 2WD

2WD Reich Pro

2WD Mover XT2

Tandem 4WD

4WD Mover XT4

4WD Mammut TM4xx

4WD Mammut TS4xx

4WD EasyDriver Basic 2.8

4WD EasyDriver Basic 3.1

4WD EasyDriver Active 2.8

4WD EasyDriver Active 3.1

4WD EasyDriver Pro 2.8

4WD EasyDriver Pro 3.1

Batteries & chargers

Batteries

Complete set

Lithium PowerXtreme

Lithium Reich MPP

Lithium Victron

Optima Yellow Top

Optima Blue Top

Optima Red Top

Calcium batteries

Battery charger

Ctek charger 6V

Ctek charger 12V

Ctek charger 24V

Ctek charger 12V-12V

Ctek accessories

Lithium

Xenteq LBC 12V

Optimate accessories

Spare parts

Reich parts

Standaard

Standaard I

Standaard II

MoveControl Comfort

MoveControl Economy

MoveControl Economy Light

MoveControl Trend

MoveControl Cross

MoveControl Compact

MoveControl Ecoline

MoveControl EcoEasy

EasyDriver Basic 1.8

EasyDriver Basic 2.3

EasyDriver Active 1.8

EasyDriver Active 2.3

EasyDriver Pro 1.8

EasyDriver Pro 2.3

Truma parts

Carver kabel

Carver 16cm

Carver

Mover S

Mover Se

Mover Go2 RH1

Mover Go2 RH2

Mover SR

Mover SR2

Mover SX

Mover SeR

Mover XT

PowrWheel parts

Classic

Classic automatic

Classic

Evolution

Evolution

Q-mover

AL-KO parts

Mammut AMS1

Mammut AMS2 M20

Ranger S21

Enduro parts

EM 103

EM 104

EM 203

EM 303

EM 303+

EM 303a

EM 303a+

EM 304

EM 304 Smart

EM 305

EM 405 Smart

Simpark parts

Handmatic

Easymatic

Kronings parts

KG2M

Spare parts Twin axle

Reich parts 2WD 4WD

4WD/2WD MoveControl Economy

4WD/2WD MoveControl Comfort

4WD/2WD MoveControl Compact

2WD MoveControl Ecoline

4WD/2WD MoveControl EcoEasy

4WD EasyDriver Basic 2.8

4WD EasyDriver Basic 3.1

4WD EasyDriver Active 2.8

4WD EasyDriver Active 3.1

4WD EasyDriver Pro 2.8

4WD EasyDriver Pro 3.1

Truma 2WD 4WD

2WD Carver

2WD Mover Te

2WD Mover TeR

2WD Mover XT2

4WD Mover XT4

4WD Mover TeR4

AL-KO 2WD 4WD

Mammut AMS2
Privacyverklaring


Welkom op de website van CaravanMoverShop. Wij waarderen uw interesse in onze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
CaravanMoverShop is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door CaravanMoverShop?

Gebruikersgegevens
CaravanMoverShop verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een
aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven.

Automatisch Gegenereerde Informatie
CaravanMoverShop verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch
gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt.

Hebben wij cookies?
Daarnaast verzamelt CaravanMoverShop informatie via cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door CaravanMoverShop.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt CaravanMoverShop uw persoonsgegevens?
CaravanMoverShop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
§ om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
§ ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en CaravanMoverShop;
§ om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
§ om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten en een nieuwsbrief;

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
CaravanMoverShop zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij
dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt CaravanMoverShop uw persoonsgegevens?
CaravanMoverShop zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door CaravanMoverShop vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.
[Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider [PayPal] verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die CaravanMoverShop over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met CaravanMoverShop via [info@CaravanMoverShop.eu]. CaravanMoverShop zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email sturen naar [info@CaravanMoverShop.eu]. U zult dergelijke informatie dan niet meer van CaravanMoverShop ontvangen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van CaravanMoverShop?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u daarop klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. CaravanMoverShop heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de link wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. CaravanMoverShop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van CaravanMoverShop heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR CaravanMoverShop
Om de website te kunnen aanbieden maakt CaravanMoverShop gebruik van cookies die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van CaravanMoverShop naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal CaravanMoverShop indien wettelijk verplicht u vooraf
– bij het eerste bezoek aan de CaravanMoverShop website – om toestemming vragen. Als u
desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door CaravanMoverShop opgeslagen
zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. CaravanMoverShop gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Phone and email©2000-2019 CaravanMoverShop